Praktijk filosofie – Tandartsenpraktijk Epe – EPE

Praktijk filosofie

Praktijk filosofie

Het is voor ons belangrijk dat u zich thuis voelt in onze praktijk.

Een eerste consult is dan ook allereerst bedoeld als kennismaking van mens tot mens. Vertrouwen kan pas groeien indien u zich prettig voelt en gerespecteerd weet. Voor de één is een eenvoudige controle voldoende, maar soms is er meer nodig.

Heel belangrijk is dat wij uw wensen en verwachtingen leren kennen, maar ook uw problemen en welke drempels er zijn. De wens om een topbehandeling te laten uitvoeren kan een uitgangspunt zijn, maar soms is de noodzaak om binnen een bepaald budget te blijven belangrijker. Het is aan ons om een technische analyse te maken en tot één of meerdere behandelvoorstellen te komen. U mag van ons verwachten dat wij de voor- en nadelen van deze voorstellen duidelijk maken. Daarbij hoort ook een begroting van de kosten. Het uiteindelijke zorgplan kiezen we samen. Alleen als het plan wordt afgestemd op uw behoefte zult u als een tevreden klant de praktijk verlaten.

Bij een zorgplan spelen veel factoren een rol. Een goed plan leidt tot een stabiel eindresultaat op lange termijn en daarbij horende lage onderhoudskosten. Daarbij volstaat de klassieke verhouding behandelaar – patiënt zeer zeker niet. Een prachtig uitgevoerde behandeling, waarbij de patiënt voor wat bijvoorbeeld onderhoud betreft op de zelfde voet verder leeft, zal na verloop van tijd opnieuw tot problemen leiden. Wij zullen inzichtelijk maken welke rol u zelf heeft in het geheel.